♫♪♪♪راهی سرنوشت♫♪♪♪

دلی به وسعت آسمانزندگی زیباست

 

زندگی زیباست،تماشاییست!

چرا زیبا نمیبینیم؟

چرا گاهی به پای این همه خوبی نمیشینیم؟

چرا با هم نمی خندیم؟

مگر دنیا چه کم دارد؟

ببین این آسمان آبیست

ببین دنیای ما آکنده از پاکیست

و خوبی تا ابد پاینده می ماند...

تو باور کن

همین کافیست...!
به بعضی ها باس گفت

به بعضی ها باس گفت

بیشعور حداقل رسم رفاقت رو از اینا یاد بگیر

شرمنده اخلاق مسخره ی بعضیا

حرف دلم بود
اعصاب چیست؟

اعصاب چیست؟

اعصاب چیزیه که هیچ کس تو این دوره زمونه نداره اما همه توقع دارن من داشته باشم

توقع چیست؟

توقع چیزیه که همه دارن فقط من نباید داشته باشم

 

 

عشق رو از این دو لنگه کفش یاد بگیر که بدون هم داغون میشن