♫♪♪♪راهی سرنوشت♫♪♪♪

دلی به وسعت آسمانزرشک تقدیم میکند:

در نا امیدی غوطه ور می مانم

گرچه دل را در امید گم کرده ام

پرهای ناتوانم باز است

چشم های نیمه بازم خسته

دست های کوچکم لرزان است

چشم در چشم چشمه،ماه را میبینم

گرچه من تنهاییم اما

در خیال باطن خویش

در میان آسمانم

 همدم مادر ستاره هایم

من، پروانه ای بی قرارم

 

 

به نظر خودم باس پاکش کنم.شما چی میگید؟