♫♪♪♪راهی سرنوشت♫♪♪♪

دلی به وسعت آسمانزندگی زیباست

 

زندگی زیباست،تماشاییست!

چرا زیبا نمیبینیم؟

چرا گاهی به پای این همه خوبی نمیشینیم؟

چرا با هم نمی خندیم؟

مگر دنیا چه کم دارد؟

ببین این آسمان آبیست

ببین دنیای ما آکنده از پاکیست

و خوبی تا ابد پاینده می ماند...

تو باور کن

همین کافیست...!