اعصاب چیست؟

اعصاب چیست؟

اعصاب چیزیه که هیچ کس تو این دوره زمونه نداره اما همه توقع دارن من داشته باشم

توقع چیست؟

توقع چیزیه که همه دارن فقط من نباید داشته باشم

 


/ 6 نظر / 45 بازدید
دخترآسمان

فـــرقـــی نـمــیکــنـــد تـــو دل ببـــــــری یــــا مــــن دل ببـــــــــــازم ... اگـــر حـــکــــم ، حـــکــــم د ل نـبـــاشـــد.... دیـــر یــــا زود , یــــک نـــفــــر خــــواهـــــد بریـــــــــــــــد ...

دخترآسمان

ای که از کوچه ی معشوقه ما میگذری برحذر باش که سر میشکند دیوارش